L'advertiment de Protecció Civil als participants de Cims per la Llibertat