La por de la paraula (VI)

La Llei de 26 de juliol de 1883, aprovada amb el Partit Liberal al govern, suposà un augment notable de la llibertat de premsa. D'antuvi, suprimia els depòsits per a fundar publicacions (art. 8), tot i que mantenia l'obligació de presentar exemplars de cada número del diari davant l'autoritat
Date