Les famílies en fallida i els concursos registren el nivell més baix des de 2008