El Tribunal Suprem rectifica i fa pagar l’impost de les hipoteques als clients

El Ple del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem , totalment fracturat (15 vots enfront de 13), ha fallat finalment aquest dimarts que siguin els clients els qui assumeixin finalment el pagament de l'impost sobre actes jurídics documentats - impost sobre hipoteques- . D'aquesta manera l'alt
Date