El ple de les hipoteques al Suprem pot allargar-se més dies per les dificultats d’arribar a un acord