El benefici net d’Endesa puja un 10% els nou primers mesos de l’any