Demanen que els vehicles que normalment circulen per les Balears tributin

El Parlament ha debatut aquest dimarts una primera Proposició No de Llei ( PNL ), presentada pel Grup Parlamentari PSIB, relativa a la modificació de la normativa reguladora de l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica i ha decidit instar al Govern espanyol a adoptar mesures perquè els
Date